פתרון קונפליקטים באמצעות גישור
תכנית קורס מתוקשב


פרק לדוגמא

תוכן הקורס

פרקי מבוא
1. משפט פשרה וגישור
2. דרכים לישוב סכסוכים
3. בוררות
4. מהו גישור ומתי הוא מתאים


משא ומתן
5. משא ומתן באמונה
6. משא ומתן משתף ותחרותי


דרכים לניהול משא ומתן
7. אל תתמקח על עמדות
8. הפרדה בין האנשים לבעיה
9. אינטרסים לא עמדות
10. שני עקרונות הגישור


קונפליקט
מבוא
11. חמשת סגנונות ההתמודדות עם קונפליקט
12. זיהוי הסגנון האישי שלך


הליך הגישור
מבוא
13. הליך הגישור
14. תאוריית הצרכים
15. בניית אמון
16. גישור בשניים


המגשר
17. שיקוף
18. חשיבה יצירתית
19. המגשר כמציע פתרונות
20. מיומנויות המגשר
21. שאילת שאלות והקשבה לתשובות


גישור בבית הספר
22. גישור בבית הספר


נספחים
סיפורי גישור
תפילה למגשר


פרק לדוגמא