דיאלוגים ונאומים

 
פרק לדוגמא

 

בקורס נלמד כיצד לנהל שיחה אפקטיבית בין בני אדם, להבחין בנאמר באופן גלוי וסמוי ונזהה את תגובות המשוחחים על פי שפת גופם.
נעסוק בניתוח דיאלוגים מסוגים שונים ונקבל כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום ונפתח את היכולת האישית לניהול דיאלוג יעיל.
נעיין ונקשיב להקלטות של מספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. נראה מה ייחודם של נאומים אלו ונבין יחד מדוע הפכו לנאומים משמעותיים.

פרקי הקורס

 • הקדמה
 • דיאלוגים
 • 1. שאילת שאלות – עקרונות חינוכיים
  2. שלושה סוגי דיאלוג
  3. ניתוח סרט: "דיאלוג בין מורה ותלמיד"
  4. דיאלוגים אקטואליים
  5. ניתוח סרט: "כן המפקדת" א
  6. כיצד לנהל שיחה עם מנהל, מורה והורים?
  7. ניתוח סרט: "כן המפקדת" ב
  8. מרטין בובר: אני ואתה; הדיאלוג
  9. דיאלוג אפקטיבי עם אדם במשבר נפשי
  10. מאסרו ומותו של סוקרטס
  11. תרגיל סיום לנושא דיאלוגים

 • נאומים
 • 12. נאומים ורטוריקה - מבוא
  13. הספר מול הדיאלוג
  14. פיודור - המציל מבוכנוולד
  נאום הקפיטן של הסיירת יוליסס – קריאת רשות

 • שפת גוף
 • 15. שפת הגוף של תלמידים ומורים
  16. עמידה של מורה בפני כיתה
  17. שני סרטים על שפת גוף

 • מיומנויות הקשבה ודיון
 • 18. ניהול קונפליקטים ומיומנות הקשבה
  19. חמשת סגנונות ההתמודדות עם קונפליקט

 • הבדלים בין תרבויות
 • 20. רב תרבותיות מהי?
  21. תרבות אתיופיה
  22. על דיאלוג עם תרבות המזרח

 • ביבליוגרפיה