תרבות ואמנות בירושלים לדורותיה

מרצה: ד"ר שמואל גבעון

 

פרק לדוגמא

 

הקורס עוסק בתיאור החיים התרבותיים בירושלים למן שחר ההיסטוריה: נראה ממצאים היסטוריים, מראשית הכתב ועד להיסטוריה הקרובה לנו. נעסוק בגיאוגרפיה ובטופוגרפיה של ירושלים, נראה את הארכיטקטורה בירושלים, האדריכלות והאומנות בתקופת בית המקדש הראשון והשני, נפגוש את התרבות החומרית, הארמונות ומבני הציבור, מערכות הקבורה בירושלים לדורותיה. דרכי תיאור הכותל באמנות.

פרקי הקורס

 • 1. מבוא: תולדות ירושלים
 • 2. הגיאוגרפיה והטופוגרפיה של ירושלים הקדומה
 • 3. תפיסת הקדושה של ירושלים
 • 4. אדריכלות ואמנות בבית המקדש הראשון
 • 5. הקבורה בירושלים בימי בית ראשון
 • 6. ארמונות ומבני ציבור מימי בית ראשון
 • 7. התרבות החומרית בימי בית ראשון ושני
 • 8. הקבורה בירושלים בימי בית שני
 • 9. מיטבעת ירושלים ומטבעות היהודים
 • 10. בניית בית המקדש השני
 • 11. ארמונות ומבני ציבור מימי בית שני
 • 12. ירושלים של עולי הרגל
 • 13. ירושלים בתקופה הרומית והביזנטית
 • 14. בתי כנסת בירושלים לדורותיה
 • 15. הר הבית והכותל המערבי בראי האמנות והמסורת היהודית
 • 16. מים בירושלים
 • 17. עבודת סיום לקורס
 • ביבליוגרפיה