הקשר הבין דורי - היחס לגיל השלישי בחברה המודרנית – פרופ' אפרים יאול Md.

 

 
פרק לדוגמא

 

מטרת הקורס לענות על הבעיה של הזדקנות החברה בישראל. מספר הזקנים בישראל מתקרב למיליון, והמחויבות החברתית של הדור הצעיר תהא מופנית בהכרח לעזרה למבוגרים בביתם או במוסדות ייעודיים. הקורס יכין את המורים למשימות אלה: ללמד את עקרונות הרפואה הגריאטרית, להכיר תהליכי זקנה ושינוי בתפיסת הזקנה בעולם המודרני. הכרת מונחים רפואיים של הזקנה כדי לתקשר עם הזקן, מטפליו ומשפחתו. הבנת צורכי הזקן בבית, או באשפוז.

פרקי הקורס

 • 1. מזקנה בריאה למוגבלות
 • 2. פיזיולוגיה - שינויים תלויי גיל
 • 3. תרופות – בין הפטיש לסדן
 • 4. תפקודים מרכזיים של הגוף
 • 5. תזונה
 • 6. רפואה מונעת ובדיקות תקופתיות
 • 7. הזקן בקהילה; בית או דיור מוגן?
 • 8. הזנחה והתעללות
 • 9. בעיות ניידות
 • 10. נפילות – גזרה משמים או שניתן למונעם?
 • 11. מצבים מנטאליים קוגניטיביים
 • 12. הירידה בשמיעה ובראייה
 • 13. הפרעות שינה
 • 14. אפוטרופוס וניהול כספי
 • 15. צוואה וירושה
 • 16. סוף החיים
 • 17. המוות, האבל והאמונה