פסיכולוגיה של גיל הנעורים

מרצה: גיטה ראוכברגר

 

גיל ההתבגרות הוא גיל משמעותי מבחינת ההתפתחות הנפשית-הפסיכולוגית של הילד. בשנים אלו מתפתחת ומתעצבת אישיותו, תפיסתו העצמית ויחסיו החברתיים. מתבגרים חווים שינויים רבים בתחום האישי, החברתי, הקוגניטיבי והמוסרי, הנמשכים לאורך זמן. יחד עם הזהות העצמית המתגבשת עולה בהם גם השאלה הפנימית ביחס למקומם בחברה. בגילאים אלו חווים חלק מהמתבגרים לחצים ומשברים. הם חשים צורך להיות חלק מקבוצת השתייכות ולהיות מקובלים חברתית, אך עולה בהם חשש מדחייה על ידי חבריהם. הם חוששים מהדרך בה ישפטו על ידם ומה יאמרו עליהם.

בקורס זה נדון במגוון סוגיות הקשורות לתקופת ההתבגרות והבנת יחסי המתבגר עם סביבתו, תוך מיקוד בשאלות המרכזיות של גיל ההתבגרות: התפתחות קוגניטיבית ורגשית והקשר בין המתבגר לסביבתו. .

פרק לדוגמא

מטרות הקורס

- היכרות עם תאוריות פסיכולוגיות מרכזיות הקשורות לתהליכים התפתחותיים, רגשיים וחינוכיים של המתבגר
- רכישת ידע ביחס לתהליכים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים המתרחשים בגיל ההתבגרות
- הבנת הדילמות והקונפליקטים של הילד והמתבגר מול עצמו ומול סביבתו.

נושאי הקורס:

1. גישות תיאורטיות לגיל ההתבגרות
2. ההתפתחות הגופנית
3. התפתחות קוגניטיבית ורגשית
4. כישורים חברתיים
5. מיינדפולנס
6. המתבגר ומשפחתו – יחסי משפחה בהתבגרות
7. מתבגרים, מורים והורים
.


פרק לדוגמא