פסיכופיזיולוגיה

מרצה: גיטה ראוכברגר

 

הקורס נועד להקנות ללומדים את הבסיס הפיזיולוגי של תהליכים פסיכולוגיים שונים ויידע בסיסי בפיזיולוגיה של ההתנהגות, כלומר, להבין את חלקה של מערכת העצבים בקביעת ההתנהגות.

הקורס מתאר את היסודות הפיזיולוגיים של התנהגות בני אדם. ייסקרו בו מגוון נושאים, החל ממנגנונים תאיים וכלה בהפרעות מוח בבני אדם. תחילה, ייסקרו נושאי יסוד כגון: מבנה ותפקוד נוירונים, הולכה עצבית ושיטות בחקר המוח. בהמשך, נתמקד במערכות המוחיות המתווכות נטייה להתנהגות כמו: תחושה ותפיסה, הורמונים, למידה וזיכרון, שפה וקשב. עוד נסקור את הפעילות המוחית המתווכת בין פעילות פיזיולוגית סדירה ומצבי עוררות שונים. לבסוף, נדון בהפרעות בפעילות המוחית וביטוין ההתנהגותי.

הקורס יסייע לנושאים בתפקידי ניהול והנהגה, כמו מנהלי צוותים, מורים ומנהלים, דירקטורים וכדומה לשפוט שיפוט נכון את הבעיות שהם נתקלים בהם בהתנהלות בני אדם ובחיכוכים שביניהם.

פרק לדוגמא

מטרות הקורס

- הכרת היסודות העצביים והביו-כימיים להתנהגות בני אדם
- הכרת מבנה המוח ודרך פעולתו
- הקניית ידע על השפעתם של חומרים שונים על הפעילות המוחית ועל ההתנהגות.
- הבנת הבסיס הביולוגי להתנהגות תקינה ולהפרעות התנהגותיות שונות.

נושאי הקורס:

1. תא העצב, מבנה ותפקוד
2. תקשורת עצבית המבנה ותפקוד הנוירונים
3. מערכת עצבים מרכזית ומערכת עצבים היקפית
4. סודות המבנה והתפקוד של תאי עצב
5. יסודות פיזיולוגיים של ההתנהגות
6. המערכת התחושתית, תפקודי תפיסה חושית
7. המערכת הלימבית ואמוציות
8. מערכת הורמונאלית
9. תגובות הורמונאליות ופיזיולוגיות למצבי לחץ
10. מערכת ראייה והפרעות ראייה
11. תהליכי למידה וזיכרון - תפקודים מוחיים
12. המערכת המוטורית
13. הבסיס הביולוגי של דיכאון
14. התשתית המוחית של תקשורת שפתית
15. סכיזופרניה והפרעות אפקטיביות
.


פרק לדוגמא