יחסי חברה והתפתחות האישיות: בין הורים לילדים

קורס עוסק בסקירה על כישורים חברתיים והשפעתם על התפתחות האישיות, בקשיים העומדים בדרכה, ובשיטות הטיפול המגוונות, הנובעות מגישות פסיכולוגיות שונות.

פרק לדוגמא

נושאי הקורס:

1. מאפייני ההורות בימינו
2. התיאוריה והמחקר על השפעות הורים
3. מודעות הורית
4. מורכבותה וייחודה של ההורות
5. סמכות הורית
6. סגנונות הורות
7. שילוב סגנונות
8. שותפות ומדרג במשפחה
9. סוגי יחסים בין הורים לילדים
10. תקשורת וסודות במשפחה
11. חילוקי דעות ומריבות
12. קשיים בהפעלת סמכות
13. השגחה הורית
14. אתגר ההורות בגיל ההתבגרות
15. מעורבות הורית בבית ספר
16. קשרי הורים-מורים
.


פרק לדוגמא