כתובת דואר: פרוייקט דעת - קורסים מקוונים, מכללת הרצוג, אלון שבות 90433. אימייל: kursimdaat@gmail.com

הנחיות רישום למורים היוצאים לשבתון בשנת תש"פ 
לקורסים המתוקשבים "דעת"  

 שלב ראשון

לבחור מתוך רשימת הקורסים שלהלן את הקורסים אותם אתם רוצים ללמוד בשנת תש"פ 

 • אמון ושליטה  (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • אמונה ומוסר בשואה  (סמסטר ב (קיץ))
 • אנטישמיות מאז ועד היום  (סמסטר א )
 • ביבליותרפיה וטיפוח רגשי  (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים   (סמסטר א)
 • המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות (סמסטר א )
 • הציור והנפש - זיהוי מצוקות באמצעות ציורי ילדים (סמסטר א )
 • הקשר הבין דורי (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • התמודדות עם אלימות בבי"ס ובחברה   (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • התפתחות שפה ותקשורת  (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • חגי ישראל / מעגל השנה היהודית (סמסטר א)
 • התפתחות שפה ותקשורת  (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • זוגיות ומשפחה (סמסטר קיץ)
 • יחסי חברה והתפתחות האישיות (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • מבוא ללקויי למידה והתנהגות  (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • מעגל השנה היהודית (סמסטר א )
 • סוגיות בחופה וקידושין (סמסטר א )  
 • סוגיות בספר בראשית  - בין פרשנות לפילוסופיה (סמסטר ב (קיץ))
 • ספר שמואל: משבטים למלוכה (סמסטר א )
 • פסיכולוגיה התפתחותית  (סמסטר א )
 • פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית   (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • פסיכופתולוגיה (סמסטר א )
 • פתרון קונפליקטים באמצעות גישור  (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • רציונליות  בחינוך ובהוראה   (סמסטר ב (קיץ))
 • תזונה   (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
 • תיאוריות אישיות    (סמסטר ב (קיץ))
 • תחנות בתולדות ירושלים   (סמסטר א + סמסטר ב (קיץ))
שלב שני שלב שני
 עליכם למלא את הבקשה לאישור תכנית לימודים לשנת השתלמות תש"פ  – טופס 2  דרך אתר האינטרנט
כיצד?
לוודא שכל הפרטים האישיים שלכם מודפסים נכון ואין טעות. במידה ויש טעות יש לפנות לקרן לתיקון.
 • נושא הקורס – יש לרשום את שם הקורס כפי שמופיע ברשימה
 • שעות שבועיות - כל קורס הוא 2 ש"ש
 • שם מוסד ההשתלמות - מכללת אחוה
 • קוד המוסד הגובה את שכ"ל - 2250

שלב שלישי
לשלוח לקרן ההשתלמות את הטופס מספר 2 שמילאתם דרך האינטרנט.

שלב רביעי
לאחר קבלת הטופס מקרן ההשתלמות כשהוא חתום ומאושר על ידם יש להיכנס לקישור הבא, ולהוריד את טפסי הרשמה.
להורדת הטפסים לחץ כאן.

הטפסים הנמצאים בקישור הם אלו:
 • טופס רישום
 • טופס הוראה לחיוב כרטיס אשראי (הטופס מיועד לדמי רישום בסך 150 ש"ח במכללת אחוה) 
 • כתב התחייבות כספית
 • הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד (הסתדרות)
 • הרשאה לחיוב בהוצאת שכר לימוד (ארגון)

 

שלב חמישי
למלא את שלושת הטפסים הראשונים במלואם
מהטפסים הרביעי והחמישי עליכם לבחור את הרלוונטי לכם – הסתדרות / ארגון ולמלא אותו
בסיכומו של דבר צריכים להיות בידיכם 4 טפסים ממולאים


שלב שישי

לצלם את תכנית הלימודים שאושרה לכם על ידי קרן ההשתלמות ולהוסיפה לארבעת הטפסים. 


 שלב שביעי

לשלוח למכללת אחווה את 4 הטפסים הממולאים + צילום תכנית הלימודים המאושרת, ליחידה ללימודי תעודה והשתלמות במייל:
את הטפסים יש לשלוח למייל keren_b@achva.ac.il או לפקס 08-8588075.

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות טלפונית :
תמיכה דעת: 072-2147200 בימים א-ה בשעות 9:00-21:00 וביום שישי 10:00-13:00
במידה ואין מענה מומלץ להשאיר הודעה ונחזור אליכם
מחלקת השתלמות אחווה: 08-8588060 


חזרה לתוכן